Współczynnik obserwatora
Dodane przez tafig dnia 13. wrzesień 2020
WSPÓŁCZYNNIK OBSERWATORA „k”
Przy liczbie Wolfa zastosowano tzw. odpowiedni współczynnik „k” co on oznacza. Wolfowi chodziło o ujednolicenie obserwacji ilości grup plam i ilości samych plam ich wartość mnoży np. 0,5 czy 2,0. Do dziś w obserwatorium astronomicznym w Zurichu znajduje się luneta oczywiście odpowiednio przeglądana i konserwowana przez którą sam Rudolf Wolf wykonywał obserwacje. Stanowi ona odpowiedni wzorzec normując wszystkie prowadzone obserwacje plam słonecznych i ich grup.
Obraz może zawierać: tekst „w komórki Lp. od do 40 wpisujemy tylko dane Liczba Wolfa międzynarodowa Liczba Wolfa obserwowana zyLp. pustą wpisując (10*g+f) -liczba Wolfa współczynniktwojej korelakcji" 0,8619 wspólczynnikobeerwatora obserwatora "k" 1,2196 42 31 47 51 29 49 56 -wspólczynnik obserwatora EXCEL 2019 ilosc wykonanych obserwacji 21 EXCEL 2019JANUSZ ANKOWSKI sOS PTMA S PTMA”


Rozszerzona zawartość newsa
Obecnie w czasie wykonywanych obserwacji powierzchni Słońca przez innych obserwatorów należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik dla każdego innego instrumentu astronomicznego przez, które prowadzone są obserwacje. Chodzi tutaj, żeby średnia faktyczna ilość plam i ich grup czyli tzw. liczba Wolfa nie odbiegała od normy. Dlaczego większy teleskop o większym obiektywie jest w stanie naliczyć większą liczbę ilości grup i plam niż ten mniejszy. Teraz kiedy porównamy ilość plam do instrumentu wzorcowego jakim jest luneta w obserwatorium zuryskim zaobserwowano przez nią grupy i plamy stosujemy już odpowiednie współczynniki. Prowadząc systematyczne obserwacje licząc liczbę Wolfa do średniej i wartości umieszczając je na wykresie odczytamy cykliczne zamiany wartości liczb, które są cyklicznymi wahaniami. Program napisałem dzięki algorytmowi jaki otrzymałem od kol. Tadeusza Figla Tadek Astrotafig jeszcze przed II Zjazdem SOS PTMA 2019 rok. Autor opracowania Janusz Bańkowski