Raport z obserwacji Słońca za listopad 2009 Roku
Dodane przez tafig dnia 01. grudzień 2009
Obserwacje Słońca : listopad 2009
Data obserwacji : TFG Tadeusz Figiel
Miejsce obserwacji : Ryczywół
Sprzęt obserwacyjny : Celestron 114x900
Średnica obrazu Słońca : 150 mm
Liczba dni obserwacji : 3
Współczynnik k = 1
==================================================
rok mm dd UT mi plam grup l. Wolfa CV wiatr seeing dokł. metoda
==================================================
2009 11 06 08:28    5      1        15      2     2        3       2     rzutowanie
2009 11 13 13:45    3      1        13      2     2        3       2     rzutowanie
2009 11 20 08:35    9      2        29      4     2        3       2     rzutowanie
==================================================
Wartości średnie : 5.7    1.3     19.     2.7Miesiąc : listopad 2009
Ilość różnych grup plam : 4
---------------------------------------
1030
1031
1032
1033
---------------------------------------